Soviet-Japanese War 1945

Updated May 22, 2006
backhomedown 

See also: Memoirs (tranlsated by Andrey)


Literature:
  1. "Sovetsko-Yaponskaya vojna 1945 goda: istoriya voyenno-politicheskogo protivoborstva dvuh derzhav v 30-40-t gody", Russkiy Archiv. Velikaya Otechestvennaya, vol. 18-7(1), Terra, Moscow, 1997

Schemes are available here

backhomeup