T-28 with Conical Turret

UpdatedMay 9, 2007
backhomedownT-28 with KT-28 gun

T-28 with L-10 gun

 

T-28 with conical turret

T-28 details

T-28 in Museums


The only one good photo of T-28 with conical turret (armed with L-10 gun). Tanks before parade. Leningrad, Nov. 7, 1940 [1]

T-28 with conical turret in standard colors 1940-41 [2]
T-28 with conical turret [1]
T-28 Mod. 1940, 1st Mechanised Corps, Karelia, summer 1941 [3]


Literature
  1. M. Kolomiets. "Mnogobashennye tanki RKKA. T-28, T-29", Frontline Illustration/Frontovaya Illyustratsiya, 4/2000, Moscow.
  2. M. Baryatinskiy, M. Pavlov, "Sredniy Tank T-28", Moscow, "Ascold'", 1993
  3. "Tankovye Vojska RKKA vo Vtoroy Mirovoy Vojne. Serijnye Mashiny. Chast II. Sredniye i Ognemyotnyje tanki ", Tankomaster, special issue 7-8/2006, Moscow

backhomeup