Maps 1941

(Northern Direction)

UpdatedAugust 4, 2008
backhomedownTypical Soviet Abbreviations

Some typical coding of Soviet military maps and battle schemes

Abbreviations of units


Northern Front
# Title Area Unit subordination Date Lang. Source
N4101 The opponents assets at the commencement of the operations. North from Leningrad NF June 22 RusEng 5
N4102 Sredniy and Rybachiy peninsulas defense Polar area NF June 22 - July 19 Rus 5
N4103 Soviet Troop Locations during the defense of Khanko Finland NF ~June 26-??? Rus 4
N4104 Battle order of the 135th Rifle Regiment Rybachiy peninsula 14 RD/14A/NF June-July Rus 1
N4105 Battle order and course of actions of the 715th Rifle Regiment Kandalaksha-Rovaniemi direction 122 RD/42 RC/14A/NF June Rus 1
N4106 Defensive operations of the 14th Army Murmansk direction NF June 29 - Sept. 27 Rus 3
N4107 Defensive operations of the 14th Army Polar area NF June - Nov Rus 6
N4108 Retreat of the 420th Rifle Regiment Kandalaksha-Rovaniemi direction 122 RD/42 RC/14A/NF July Rus 1
N4109 168th Rifle Division positions Sortavala area 7 A/NF July 1 Rus 7
N4110 168th Rifle Division - Defensive Operations Sortavala area 7 A/NF July 1- Aug. 20 Rus 7
N4111 Defensive operations Petrozavodsk, Olonets and Medvezh'yegorsk directions NF July 1 - Sept. 20 Rus 3
N4112 Defensive operations Kandalaksha direction NF Jul 1- Sept 20 Rus 2
N4113 168th Rifle Division - Defensive Operations Sortavala area 7 A/NF July 2- Aug. 21 Rus 8
N4114 7th Army Operations between Ladoga and Onega lakes NF July 10 - Sep 4 Rus 5
N4115 23rd Army - Defensive Operations Karelian Isthmus NF July 31 - Sep Rus 3
N4116 23rd Army - Summary of Operations Karelia Rus 5
N4117 Opponents assets at the 23rd Army's defense zone Karelia NF Sep. 3 Rus 5
N4117 Operations against Svir and Petrozavodsk. The 7th Army Svir and Petrozavodsk NF Sep.-Oct. Rus 5

 

Abbreviations

A - Army

NF - Northern Front

RC - Rifle Corps

RD - Rifle Division

 

Rem.: Due to the fact the Northern Front was south of Leningrad, all documents for those are included in the 1941NW section.


Literature
  1. "Taktika v boevykh primerakh. Polk", Voyennoe izdatelstvo Ministerstva Oborony SSSR, Moscow, 1974. (cited from docs.vif2.ru)
  2. I. Moshchanskiy, I. Khokhlov, "Napravleniye Severo-Zapad. Leningradskaya strategicheskaya oboronitalnaya operatsiya. 10 Ijyulia - 30 Sentyubria 1941 goda. Part 1", Moscow, Voyennaya Letopis/Military Chronicle No. 4, 2002
  3. I. Moshchanskiy, I. Khokhlov."Nevskiy Bastion. Leningradskaya strategicheskaya oboronitelnaya operatsiya. 10 Iyulia - 30 Sentiabrya 1941 goda. Chast' 2", Voyennaya Letopis/Military Chronicle, No. 5/2002
  4. www.stepaside.spb.ru
  5. www.rkka.ru
  6. Tankomaster, 6/2004, Moscow
  7. Boyevyje Dejstvija Strelkovoy Divizii. Sbornik takticheskikh primerov iz Velikoy Otechestvennoy vojny. Moscow, Voyenizdat, 1958 (cited from militera.lib.ru)
  8. Borshchev S.N., "Ot Nevy do Elby", 2nd Ed., Lenizdat, Leningrad, 1973

backhomeup