ARTILLERY

(Railroad Guns)

UpdatedJanuary 18, 2006
backhomedown

B-57 130mm railroad B-57 naval gun. Such systems were used only on the Leningrad Front. October 1941 [4] NEW
305mm TM-2-12 TM-2-12 305mm railroad naval gun [1]
TM-2-12 305mm railroad naval gun TM-2-12 305mm railroad naval gun [3]
TM-1-180 railroad naval gun TM-1-180 railroad naval gun [2]

Literature
  1. A. Ivanov "Artilleriya SSSR v period vtoroy mirovoy voiny" SPb, "Neva", 2003
  2. Technika-Molodezhi, 1993, No. 12.
  3. "Sovetsko-Finskaya Voina 1939-1940", vol. 1, Moscow, Poligon, 2003
  4. I. Moshchanskiy, D. Sakhonchik. "Blokada Leningrada. Kontrnastupleniye pod Tikhvinom 10 Noyabria-30 Dekabria 1941 goda" , Voyennaya Letopis' /Military Chronicle, 2/2004

backhomeup