ARTILLERY

(Guns)

UpdatedMay 9, 2007
backhomedown


up76mm Mountain Guns

76mm mountain gun 76mm mountain gun M1938 [1]

 

up76mm Regimental Guns

76mm M1943 regimental gun 76mm M1943 regimental gun [3]
76mm mod. 43 76mm M1943 regimental gun [5]
76mm mod. 43 76mm M1943 regimental gun [5]

details

76mm

76mm regimenal gun in detail [5]

 

up76mm Divisional Guns

76mm Div. gun M1933 76mm divisional gun M1933 [2]
76mm divisional gun 76mm divisional gun M1939 [1]
F-22USV 76mm divisional gun F-22USV [2]
76mm F-22 divisional gun of Sergeant Tursunkhodzhijev prior to fights. Orel direction, summer 1943 [6] Updated
76mm ZIS-3 divisional gun 76mm ZIS-3 divisional gun [3]
76mm ZIS-3 gun. Taman 76mm ZIS-3 gun. Taman', Sept. 1943 [4]


up107mm Guns

107mm gun M1910 107mm gun M1910 [3]


up152mm Guns

152mm gun M1910/34 152mm gun M1910/34 [1]
152mm gun M1910 152mm gun M1910 [3]

See also: Guns-Howitzers


Literature
  1. A. Ivanov "Artilleriya SSSR v period vtoroy mirovoy voiny" SPb, "Neva", 2003
  2. Shirokorad A.B. Enciklopedia otechestvennoi artillerii, Minsk, Kharvest, 2000
  3. "Artilleriya i minomety XX veka", Smolensk, Rusich, 2001
  4. I. Moshchanskiy, Vassily Stoyanov, "Proryv "Goluboi Linii". Tamanskaya strategicheskaya nastupatelnaya operatsiya. 10 Sentyabria-9 Oktyabria 1943 goda", Voyennaya Letopis/Military Chronicle, 3/2004
  5. M-Hobby, 1/1999
  6. Polygon No. 3/2000, Moscow

backhomeup