T-40/T-40S/T-30

(Blueprints)

updatedDecember 27, 2006
backhomedown
T-40 mod. 1941 [1] NEW
T-40 Bottom view [1] NEW
Armour diagramme of T-40 [2] NEW

Literature
  1. M. Kolomiets. "Tanki-amfibii T-37, T-38, T-40", Frontovaya Illustratsiya/Frontline Illustration, 3/2003, Moscow
  2. A.G. Soliankin, M.V. Pavlov, I.V. Pavlov, I.G. Zheltov, "Otechestvennye bronirovannye mashiny. XX vek", Vol. 1, "Otechestvennye bronirovannye mashiny. 1905-1941", Moscow, Exprint, 2002

backhomeup