Vehicles Based on T-26's Chassis

Updated October 3, 2006
backhomedownupCommander Tank
T-26T T-26 based "Commander Tank" equipped with antenna. Leningrad area, July 1941 [2]
TU-26 in action. Leningrad vicinity, 1941

T-26 based "Commander Tank" in action. Leningrad vicinity, 1941 [1]

(rem. AMVAS - strange photo. it looks like T-26T prime mover)


Literature
  1. Legkiy tank T-26, Bronekollektsia, spetsialnyi vypusk No. 2
  2. I. Moshchanskiy, I. Khokhlov, "Napravleniye Severo-Zapad. Leningradskaya strategicheskaya oboronitalnaya operatsiya. 10 Ijyulia - 30 Sentyubria 1941 goda. Part 1", Moscow, Voyennaya Letopis/Military Chronicle No. 4, 2002

backhomeup