SU-6

Experimental Antiaircraft Self-propelled Gun

Updated February 25, 2007
backhomedownSU-6 Anti-aircraft Self-propelled Gun Experimental SU-6 vehicle in transport position. Leningrad, plant No. 185, summer 1935 [3]Updated
SU-6 in transport position. Plant No. 185, summer 1935 [3]NEW
SU-6 overpassing a ditch. Plant No. 185, summer 1935 [3]NEW
SU-6 Anti-aircraft Self-propelled Gun SU-6 Anti-aircraft Self-propelled Gun SU-6 self-propelled gun [1]
SU-6 ready for action SU-6 ready for action [2]
SU-6 ready for fire against surface targets. Plant No. 185, summer 1935 [3]NEW
SU-6 schematic SU-6 schematic & cross section [2]


Literature
  1. A.G. Soliankin, M.V. Pavlov, I.V. Pavlov, I.G. Zheltov, "Otechestvennye bronirovannye mashiny. XX vek",Vol. 1, "Otechestvennye bronirovannye mashiny. 1905-1941", Moscow, Exprint, 2002
  2. Legkiy tank T-26, Bronekollektsia, spetsialnyi vypusk No. 2
  3. M. Kolomiets, M. Svirin,"T-26 Mashiny na ego baze ", Frontovaya Illyustratsiya/Frontline Illustation, No 4, 2003

backhomeup