SU-26

(Leningrad Self-propelled Gun)

Updated February 25, 2007
backhomedownProduction of SP guns, equipped with a 76mm regimental gun

Production of SP guns, equipped with a 76mm regimental gun, on the T-26 chassis. Leningrad. The Kirov plant [2]

Production line of SP guns, equipped with 76mm regimental gun, on a T-26 chassis.

Production line of SP guns, equipped with 76mm regimental gun, on a T-26 chassis. Leningrad. The Kirov plant. Aug. 1941. 15 units produced. [1]

SU-26 Destroyed SU-26 [3]
SU-26 Abandoned SU-26 [3]
Self-propelled 76mm gun based on T-26's chassis

Self-propelled 76mm gun based on T-26's chassis supports an infantry attack. Leningrad Front, the 220th Tank Brigade, winter of 1943. [1]

SU-26 supporting infantry attack. Leningrad Front, winter 1943 [5] NEW

SU-26

SU-26

76mm SP gun mounted on T-26 hull. Leningrad Front, Dec. 1941 [4]
SU-26 presumably organic to the 220th Tank Brigade of the Leningrad Front. Winter 1943 [5] NEW
SU-26 blueprints [5] NEW


Literature

 

  1. M. Kolomiets, M. Svirin,"T-26 Legkiy Tank"Frontovaya Illyustratsiya, No 1, 2003
  2. Legkiy tank T-26, Bronekollektsia, spetsialnyi vypusk No. 2
  3. E-Bay auction preview
  4. I. Moshchanskiy, D. Sakhonchik. "Blokada Leningrada. Kontrnastupleniye pod Tikhvinom 10 Noyabria-30 Dekabria 1941 goda" , Voyennaya Letopis' /Military Chronicle, 2/2004
  5. M. Kolomiets, M. Svirin,"T-26 Mashiny na ego baze ", Frontovaya Illyustratsiya/Frontline Illustation, No 4, 2003

backhomeup