AT-1 "Artillery Tank"

Updated October 3, 2006
backhomedownAT-1 "Artillery Tank" based on T-26 hull AT-1 "Artillery Tank" based on T-26 hull [3]
AT-1 Artillery Tank AT-1 blueprint [1]
AT-1 "Artillery Tank" based on T-26 hull AT-1 "Artillery Tank" based on T-26 hull [1]
AT-1 "Artillery Tank" based on T-26 hull AT-1 "Artillery Tank" based on T-26 hull (rear view) [4]
AT-1 "Artillery Tank" based on T-26 hull AT-1 "Artillery Tank" based on T-26 hull (left view) [4]
AT-1 "Artillery Tank" based on T-26 hull AT-1 "Artillery Tank" based on T-26 hull (front view) [4]
AT-1 "Artillery Tank" based on T-26 hull AT-1 "Artillery Tank" based on T-26 hull (view with open crew compartment) [4]
AT-1 AT-1 "Artillery Tank" based on T-26 hull [2]


Literature
  1. Legkiy tank T-26, Bronekollektsia, spetsialnyi vypusk No. 2
  2. "Tanki mira", Moscow, Rusich, 2001
  3. Modelist-Konstruktor No.9/1993 (cited from www.armor.kiev.ua site.)
  4. A.G. Soliankin, M.V. Pavlov, I.V. Pavlov, I.G. Zheltov, "Otechestvennye bronirovannye mashiny. XX vek",Vol. 1, "Otechestvennye bronirovannye mashiny. 1905-1941", Moscow, Exprint, 2002

backhomeup