SU-100

(Images)

UpdatedFebruary 20, 2006
backhomedownSU-100 SU-100 SP gun [2]
SU-100 SU-100 assigned to the 13th Army/1st Ukrainian Front, April 1945 [1]
SU-100 SU-100 convoy in Zeida area. 13th Army/1st Ukrainian Front, April 1945 [1]
SU-100 from the 208th SP gun Artillery Brigade [3]

Literature
  1. M. Kolomiets, M. Makarov. "Samokhodnaya Artilleriya Krasnoy Armii 1941-1945". Frontovaya Illyustratsiya, No 4, 2002
  2. "Tanki Vtoroy mirovoy voiny" (Album) Moscow, Technika-Molodezhi, 2000
  3. O. Baronov. "Balatonskaya Oboronitelnaya Operatsiya", Moscow, Exprint, 2001.

backhomeup